Om SuperHelse

Super-Helse.no handler om helsen din. Innholdet baserer seg på materiale fra en rekke kilder. Vi har ikke mulighet til å ettergå alle påstandene disse kildene kommer med (selv om vi forsøker). Vi kan derfor ikke garantere at kildenes opplysninger er nøyaktige, riktige eller fullstendige.

Vi som skriver for Super-Helse.no er på ingen måte kvalifiserte for å gi medisinske råd. Sagt på en annen måte: Dette nettstedet må ikke benyttes som en kilde for medisinske råd. Alt innhold – inklusive tekst, bilder og illustrasjoner – er publisert som generell informasjon.

Våre artikler må aldri betraktes som en erstatning for råd og informasjon gitt av helsepersonell.

Du må ALDRI overse, ignorere eller avskrive råd eller informasjon fra leger, sykepleiere eller annet helsepersonell – eller utsette innhentingen av slik informasjon eller slike råd – på grunn av noe du har lest her.

Du må snakke med din egen lege hvis du har spørsmål etter å ha studert informasjonen på dette nettstedet. Hverken dette nettstedet, eller annen generell informasjon, kan erstatte den kunnskap og kompetanse din lege og annet helsepersonell har om sykdom generelt og din helsetilstand spesielt. 

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.